ثبت نام اردوی زیارتی مشهد مقدس

از تاریخ ۱۳ تا ۱۹ مردادماه ۱۴۰۲

مهلت ثبت نام به پایان رسیده است.