شیوه دانلود ارزیابی

 1-  در سایت نجاح در سمت راست  بر روی قسمت  «ارزیابی من» کلیک کرده و سپس در صفحه ظاهر شده در سمت چپ بالا روی آیکن «save» کلیک کنید و گزینه Adobe PDF را زده تا فایل ارزیابی در قسمت دانلودهای موبایل یا کامپیوتر شما ذخیره شود(فایل دانلود شده در موبایل ممکن است بدون نمره نمایش داده شود و ایرادی ندارد)؛

2- نام فایل دانلود شده را به صورت  «نام خانوادگی _ نام _ کد تحصیلی» تغییر داده و بارگذاری کنید.

توجه داشته باشید در صورت عدم ارسال به شکل مذکور، به علت ناخوانا بودن ارزیابی و یا تشابه بین ارزیابی‌های ارسال شده، ثبت نام شما انجام نشده و اعتراضی پذیرفته نیست.

به دلیل غیرقابل چاپ بودن، لطفاً از ارسال اسکرین شات خودداری کنید.